Bedrijven hebben in 2018 nog nauwelijks beeld van de kosten van energietransitie

De energietransitie van vervuilende brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen is belangrijk voor het klimaat. Door hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht, zonlicht en aardwarmte te gebruiken wordt de emissie van CO2 verder beperkt. Op die manier wordt de energievoorziening klimaatneutraal. Zover is het echter nog lang niet. Een hoop bedrijven zijn namelijk nog afhankelijk van het aardgas uit de bodem van de provincie Groningen. Dit aardgas is laagcalorisch aardgas met een lagere energiewaarde dan het hoogcalorisch aardgas dat vaak uit het buitenland wordt geïmporteerd. Veel bedrijfsinstallaties zijn zo ontworpen dat ze alleen op laagcalorisch aardgas kunnen functioneren. De komende tijd wordt de aardgasdelving in Groningen echter beperkt en in 2030 geheel stopgezet. Dat zorgt er voor dat veel bedrijven de energietransitie versneld moeten doorvoeren. De vraag is echter of bedrijven daar wel klaar voor zijn.

Kosten energietransitie onduidelijk
Veel bedrijven die sterk afhankelijk zijn van het laagcalorische aardgas hebben nog nauwelijks een idee welke kosten er gepaard gaan met de energietransitie naar schonere verwarmingsbronnen. Op dit moment wordt er druk overleg gevoerd met het ministerie van Economische Zaken. Er is echter nog geen concrete informatie bekend. Vooral grootgebruikers zullen te maken krijgen met de nodige investeringen in de energietransitie. Het gaat hierbij om ongeveer 200 bedrijven die als grootverbruiker van energie bekend staan. Deze bedrijven hebben eerder in 2018 al een brief gekregen van minister Wiebes van Economische Zaken. Deze brief werd toen gestuurd naar aanleiding van zijn besluit om de Groningse gaswinning naar nul terug te schroeven.