DNA onderzoek door supercomputer

DNA is een enorme informatiebron voor wetenschappers. De afgelopen jaren heeft de wetenschap doormiddel van verschillende onderzoeken getracht het DNA van mensen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. De informatie die uit DNA naar voren komt kan van onschatbare waarde zijn voor de medische sector.

DNA onderzoek UMC
Onder leiding van het UMC Groningen heeft een groep internationale wetenschappers in kaart gebracht wat de oorzaken zijn voor honderd ziektes. Het ging hierbij om de aanleg van iemand om een bepaalde ziekte te krijgen. Er werden verschillende chronische ziekten bekeken zoals diabetes,   reuma en glutenallergie. De wetenschappers hebben bij het onderzoek gekeken naar de waarden in het DNA die er voor zorgen dat iemand een bepaalde ziekte kan krijgen. De gegevens die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen worden geregistreerd. Zo ontstaan er patronen die gehanteerd kunnen worden bij DNA onderzoek.

Supercomputer
Aan de hand van de patronen kunnen de oorzaken van chronische ziektes bij mensen beter ik kaart worden gebracht. Een supercomputer moet in de toekomst de verschillende oorzaken van ziekten in een DNA profiel opsporen. Dit is een effectief hulpmiddel voor medisch personeel die daarmee een diagnose kunnen stellen en gericht kunnen behandelen.

Verstoring biologisch proces
Hoofdonderzoeker Dr. Lude Franke geeft aan dat achtduizend mensen deelnamen aan het onderzoek. Hij concludeert dat verandering in het DNA er voor zorgen dat het biologisch proces in een menselijk lichaam wordt verstoord. Met name het afweersysteem is van groot belang. Wanneer dit systeem verstoord raakt kan dit tot een ziekte leiden.

Doorbraak
Door de ontwikkelingen in het DNA onderzoek kunnen nieuwe behandelingsmethoden worden ontwikkeld. Ook kunnen nieuwe medicijnen worden gefabriceerd door de farmaceutische industrie. Volgens Franke zal dit de komende tien jaar nog niet lukken.  Er moet nog meer onderzocht worden. Het is volgens Franke een doorbraak dat er grote hoeveelheden genetische gegevens tegelijk kunnen worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek van het UMC Groningen staan in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics.