Wat is niet-destructief onderzoek en waar wordt NDO onderzoek voor gebruikt?

Niet- destructief onderzoek wordt gebruikt om de kwaliteit van een object te onderzoeken zonder dat het object daarbij wordt beschadigd. Deze vorm van onderzoek wordt ook wel afgekort met NDO en in het Engels non destructive testing genoemd. De kwaliteit en bruikbaarheid van het object dat niet- destructief wordt onderzocht blijft hetzelfde. Hiermee verschilt Niet-destructief onderzoek van Destructief Onderzoek (DO). In de laatste methode van kwaliteitsonderzoek wordt het onderzochte object wel beschadigd of verkleind.

Vaak wordt met Destructief Onderzoek slechts een deel van een object getest omdat anders het totale object wordt vernietigd. NDO kan indien nodig worden gebruikt voor het onderzoeken van een geheel object. Het object wordt immers niet beschadigd en kan na een positief onderzoeksresultaat nog worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor het is gemaakt. Na het NDO worden de kwaliteitseisen die aan het product worden gesteld vergeleken met de onderzoeksresultaten die in het NDO rapport zijn weergegeven.

Ontwikkeling van niet-destructief onderzoek NDO
Er zijn verschillende manieren om kwaliteit van objecten te onderzoeken. Zo kan er gebruik worden gemaakt van röntgenfoto’s of geluidsgolven. De afgelopen jaren is een grote diversiteit aan nieuwe onderzoekstechnieken ontwikkelen die geschikt zijn voor niet- destructief onderzoek. De toename aan onderzoekstechnieken heeft voor een belangrijke mate te maken met de toepassing van elektronica en elektrotechniek. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen en veranderingen in nationale en internationale normen, standaards, codes en eisen er voor dat er voortdurend nieuwe onderzoeksmethodes moeten worden ontwikkeld.

Veel voorkomende  varianten van NDO
Onderstaande vormen van niet-destructief onderzoek worden toegepast in de praktijk. Dit is slechts een opsomming van algemene vormen van NDO. Deze algemene vormen van NDO kunnen weer verder worden onderverdeeld in specifieke NDO onderzoekstechnieken.

 • Visuele inspectie
 • Oppervlaktescheuronderzoek
 • Wervelstroomonderzoek
 • Ultrasoon onderzoek
 • Hardheidsmetingen
 • Radiografie
 • Neutrografie
 • Replica
 • Akoestische emissie
 • Lekdetectie
 • Persproef
 • Thermische inspectiemethoden
 • Holografische interferometrie
 • Scheurdieptemetingen
 • Laagdiktemetingen
 • Materiaalidentificatie

NDO in de praktijk
Welke variant van niet- destructief onderzoek ook wordt gebruikt het belangrijkste kenmerk van deze onderzoeken blijft hetzelfde, namelijk de kwaliteit van het onderzochte product blijft nagenoeg gelijk. Het verrichten van NDO wordt door speciaal opgeleid personeel gedaan. Een niet- destructief onderzoeker of een NDOer weet precies hoe bepaalde materialen en producten onderzocht moeten worden doormiddel van een specifieke NDO-methode. Hij of zij is goed op de hoogte van de internationale richtlijnen en standaards waaraan een product moet voldoen.