Diploma praktijkschool wordt mogelijk vanaf 2019

Praktijkscholen zijn belangrijk voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Op deze arbeidsmarkt zijn verschillende beroepen aanwezig waarin iemand prima aan de slag kan zonder een stevige theoretische opleiding. Vaardigheden zijn namelijk vaak net zo belangrijk of nog belangrijker dan theorie. Geen wonder dat de overheid praktijkonderwijs stimuleert.

Er moeten echter nog wel wat hindernissen worden gemomen. Bij veel scholen die praktijkonderwijs bieden kunnen leerlingen alleen maar een certificaat behalen. Een certificaat heeft in de praktijk vaak minder waarde op de arbeidsmarkt dan een diploma. Aan het einde van 2018 heeft minister Slob van Onderwijs (Christenunie) bekend gemaakt dat hij daar verandering in wil brengen. De minister wil wettelijk gaan vastleggen dat de ongeveer 30.000 leerlingen in het praktijkonderwijs vanaf 2019 een diploma kunnen behalen. De leerlingen aan praktijkonderwijs kunnen dan net als andere middelbare scholieren met een diploma op zak verder gaan met hun loopbaan. In 2019 is de wet nog niet officeel van kracht. Toch zijn er al scholen die leerlingen een diploma bieden als ze hun praktijkonderwijs succesvol hebben afgerond.