Mbo-diploma kost bijna even veel als diploma universitaire master in 2015

In 2015 waren de kosten voor een mbo niveau 4 opleiding van de beroepsbegeleidende leerweg ongeveer even hoog als de opleidingskosten voor het behalen van een universitair masterdiploma. Deze gegevens komen naar voren uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS maakte haar bevindingen bekend op donderdag 22 december 2016. Bij het berekenen van de opleidingskosten heeft het CBS alle kosten meegenomen die zowel bedrijven, de overheid en huishoudens betalen voor een opleiding vanaf de basisschool tot het daadwerkelijk behalen van het einddiploma van de opleiding.

Voor een mbo niveau 4 opleiding beroepsbegeleidend (BBL) stegen de kosten in 2015 met 7000 euro. Daardoor kwamen de totale opleidingskosten uit op 156.000 euro. Deze stijging in de opleidingskosten is de hoogste prijsstijging voor opleidingskosten van alle onderwijstypen in Nederland. Gemiddeld kwamen de prijsstijgingen voor opleidingen in 2015 uit tussen de 2,2 tot 4,8 procent.

Masteropleidingen op universiteiten
Studenten zijn ongeveer 2,5 jaar langer bezig met het behalen van een masteropleiding bij een universiteit. Ondanks dat liggen de totale kosten voor het behalen van een master slechts 472 euro hoger dan wanneer men een BBL niveau 4 opleiding volgt op mbo. In 2010 was het verschil in de kosten tussen deze opleidingen nog meer dan 6.000 euro. Dit verschil is dus de afgelopen jaren aanzienlijk kleiner geworden. Dit komt voornamelijk doordat het praktijkdeel van de genoemde mbo-diploma’s duurder is geworden de afgelopen jaren. De loonkosten van praktijkbegeleiders zijn namelijk hoger geworden en er is sprake van een toename in het aantal praktijkuren.

Het grootste deel van de kosten voor onderwijs worden door de overheid betaald. In 2015 had de overheid meer dan 75 procent van de uitgaven per einddiploma vergoed. Bedrijven en huishoudens  dragen ongeveer 12,7 procent van de totale kosten voor het behalen van hbo-diploma voor een student. Aan de kosten voor een masterdiploma dragen bedrijven en huishoudens meer dan tien procent bij.