Dertig procent aandeelhouders wil dat Shell in 2030 een aanzienlijk lagere CO2 emissie heeft

Meer dan een derde van de aandeelhouders van Shell heeft aangegeven dat het olieconcern in 2030 een aanzienlijk lagere CO2 emissie moet hebben. Dit kwam afgelopen dinsdag naar voren uit de aandeelhoudersvergadering die in Scheveningen werd gehouden. Voor de vijfde keer werd er door de kritische beleggersgroep Follow This een klimaatresolutie ingediend. Inmiddels is de steun voor deze resolutie ruim verdubbeld.

Pensioenfonds PFZW

Dat komt onder meer omdat Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de klimaatresolutie heeft gesteund. Daar was eerder al sprake van in media. Het pensioenfonds ABP heeft de resolutie echter nog niet gesteund. Toch is er de afgelopen jaren veel veranderd op dit gebied. Zo kreeg de klimaatresolutie vijf jaar geleden nog maar 2,7 procent van de stemmen. Deze steun is in 2020 toegenomen naar 14,4 procent. Inmiddels is de steun dus al beland op ruim dertig procent. Omdat Shell bij een steun van 20 procent al formeel in gesprek met de indieners zal er nu ook daadwerkelijk wat met de resolutie moeten worden gedaan.

Pensioenfonds ABP

Het pensioenfonds ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en behartigd de belangen van pensioen voor overheids- en onderwijspersoneel. Een belangrijke speler in de wereld van pensioenen dus. Geen wonder dat dit pensioenfonds vaak adviezen krijgt over haar beleggingsprogramma. Het pensioenpremiegeld zou niet moeten worden belegd in fossiele brandstoffen. Dat geven universiteiten en waterschappen aan. Deze instanties hebben ABP opgeroepen om vanwege klimaatverandering niet langer te beleggen in fossiele brandstoffen. Het ABP heeft nog niet stevige stappen genomen maar geeft wel aan dat ze met energiebedrijven in gesprek blijft. Op die manier hoopt het ABP deze organisaties te bewegen om de CO2-uitstoot terug te dringen.