De bouw ligt niet stil in in maart 2020

De bouw heeft op dit moment te maken met de gevolg van de coronacrisis die in Nederland verspreid. Hoewel de effecten van corona ook in de bouw worden gemerkt gaan veel bouwprojecten nog wel door. De bouwprojecten die al gestart zijn lopen over het algemeen gewoon door. Ook renovatieprojecten gaan in veel gevallen gewoon door. het valt op dat met name de kleine bouwprojecten goed doorlopen.

Naar mate bouwprojecten groter worden en er meer mensen bij elkaar komen om de bouwwerkzaamheden uit te voeren worden ook de problemen groter. Dat zie je ook bij grote renovatieklussen die onder andere bij woningcorporaties worden uitgevoerd. Deze projecten liggen ook stil omdat de bewoners van de woningbouwwoningen zo veel mogelijk thuis moeten werken.

Daardoor kunnen bouwmedewerkers niet de werkzaamheden uitvoeren om de kans op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen. Zo zijn er wel meer situaties waardoor bouwprojecten niet doorgaan omdat er teveel mensen op een bepaalde plek moeten samenkomen. Gelukkig zijn niet alle bouwprojecten in de knel gekomen. Veel projecten gaan door. Dat zorgt er voor dat een groot deel van het bouwpersoneel aan het werk kan blijven. Veel bouwpersoneel uit Nederland kan ook aan het werk blijven om dat Oost-Europese werknemers huiswaarts keren richting Polen, Roemenië of Hongarije in verband met Pasen. Deze arbeidsmigranten willen voorkomen dat ze in Nederland of elders in quarantaine te belanden.