CPB: omslagpunt conjunctuur was in 2019

Volgens het Centraal Planbureau ligt het omslagpunt van de conjunctuur achter ons. Dat geeft CPB-directeur Laura van Geest aan in een toelichting op de Augustusraming. Deze raming werd op donderdag 15 augustus 2019 bekend gemaakt. In de raming wordt door het CPB een beeld geschetst over de Nederlandse economie. Hieruit komt duidelijk naar voren dat Nederlandse economie de komende tijd nog wel zal groeien maar dat het groeicijfer wel lager wordt. In 2019 zal de economische groei volgens het CPB waarschijnlijk uitkomen op 1,8 procent. In 2020 zal dit waarschijnlijk zijn gedaald naar ongeveer 1,4 procent.

Dat maakt duidelijk dat er aan een sterke economische groei een einde is gekomen. Op dit gebied is Nederland overigens geen uitzondering. Ook andere landen, waaronder Duitsland, merken dat de economische groei aan het afvlakken is. Duitsland merkt duidelijk een terugloop in de industrie en dan met name in de machinebouw. Dat effect is een voorloper op een economische teruggang in andere sectoren. Als er minder machines worden gebouwd en verkocht betekent dit dat veel bedrijven verwachten minder machines nodig te hebben om producten te produceren. Nederland is wat minder afhankelijk van de maakindustrie dan Duitsland.

Toch zal Nederland ook te maken krijgen met de economische teruggang. Nederland doet namelijk veel handel met het buitenland en juist op dit gebied is de economische situatie gespannen. Denk hierbij aan de handelsspanningen tussen Amerika en China waarin ook Europa een rol speelt. De Amerikaanse president Donald Trump is op dit moment druk bezig om voor Amerika de beste deal te maken met China.

Daarna zal hij waarschijnlijk zijn peilen weer gaan richten op Europa en dus ook op Nederland. De geraamde groeicijfers zijn nog voorlopig. In september wordt meer duidelijkheid gegeven over de verwachte economische groei. Dan zal overigens de Europese Centrale Bank ook meer duidelijkheid geven over de depositorente van de Centrale Bank van Europa. Ook deze rente heeft een effect op de economische groei van Europese landen dus ook Nederland.