CPB: werkloosheid daalt naar laagste punt in 2019

De werkloosheid in Nederland zal in 2019 dalen tot het laagste punt in de afgelopen jaren aldus het Centraal Planbureau (CPB). De werkloosheid is in 2019 3,4 procent en dat is het laagste percentage werkloosheid in jaren. De arbeidsmarkt staat er dit jaar echter niet goed voor. De werkloosheid is weliswaar laag maar er heerst ook een grote krapte op de arbeidsmarkt. Er is meer vraag naar personeel dan er geschikt aanbod beschikbaar is. Werklozen zijn er genoeg alleen zijn de meeste werklozen (nog) niet geschikt voor de vacatures die op dit moment open staan. De opleidingen, werkervaring en competenties die gevraagd worden in de vacatures sluiten niet aan op de cv’s en profielen van de werklozen. Men noemt dit ook wel een mismatch op de arbeidsmarkt.

De mismatch op de arbeidsmarkt kan worden opgelost door de eisen in de vacatures te verruimen en de werklozen om te scholen en bij te scholen. Daardoor wordt de kloof tussen de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod aan werklozen en werkzoekenden gedicht. Toch is dit eenvoudiger gezegd dan gedaan. Er moet namelijk intensief worden samengewerkt tussen overheden, opleidingsinstituten en werkgevers. Ook intermediairs zoals uitzendorganisaties spelen in dit proces een steeds grotere rol.

Het is onwaarschijnlijk dat de werkloosheid nog veel verder zal dalen. In 2020 zou de Nederlandse werkloosheid waarschijnlijk uitkomen op 3,6 procent. Dat is een iets grotere werkloosheid dan in 2019. De mismatch op de arbeidsmarkt is namelijk niet het enige dat opgelost moet worden er zal ook rekening gehouden moeten worden met de economische ontwikkelingen vanuit het buitenland. De handelsspanningen en onzekerheden omtrent de brexit zorgen ook voor een remmende factor in de economie en dus ook voor de arbeidsmarkt. Dat heeft altijd een weerslag op de werkgelegenheid. In 2020 zal de werkgelegenheid in Nederland iets afnemen volgens het CPB maar desondanks zal de werkloosheid ook het komende jaar laag zijn.