Coronacrisis vergroot risico’s voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt in 2020 en 2021

De Denktank Coronacrisis heeft op donderdag 10 december 2020 aangegeven dat een aantal groepen op de arbeidsmarkt in de knel dreigen te komen door de coronacrisis. De Denktank heeft het hierbij over starters op de arbeidsmarkt maar ook over werkenden met een migratieachtergrond. Ook mensen met een arbeidsbeperking worden beschouwd als mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Deze groepen hebben kans op een lange periode werkloosheid en ook een vergrote kans op financiële problemen door de coronacrisis.

Denktank Coronacrisis

Door de Denktank werden ook een aantal aanbevelingen gedaan waaronder het maken van een coronadashboard voor deze kwetsbare groepen. Op dit dashboard moet inzichtelijk kunnen worden gemaakt wie achterstanden oploopt en welke behoeften er zijn. Daarnaast moet via het dashboard ook duidelijk worden hoe de steunpakketten uitwerken voor specifieke groepen. Op dit moment is de aanpak van de overheid te veel gericht op algemene groepen namelijk het zoveel mogelijk aan het werk helpen en aan het werk houden van mensen in het algemeen. Er is weinig aandacht voor specifieke kwetsbare groepen. De Denktank Coronacrisis bestaat uit verschillende organisaties zoals de SER, het UWV, de Onderwijsraad en het ministerie van SZW.