Concept-Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt 2019

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen van de ACM de mogelijkheid om collectief tot afspraken te komen waardoor een minimuminkomen wordt gegarandeerd. Dit staat in de ‘concept-Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die dinsdag 23 juli 2019 bekend is gemaakt. Tot dinsdag was het echter verboden voor zzp’ers om gezamelijke afspraken te maken over de tarieven die ze als zelfstandigen berekenen aan hun opdrachtgevers.

Daardoor zou namelijk een oneerlijke concurrentie ontstaan en zouden bijvoorbeeld consumenten extra hoge tarieven moeten betalen. De Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt moet er voor zorgen dat het voor zzp’ers duidelijk wordt welke ruimte mededingingswetgeving biedt om wel prijsafspraken te maken. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM geeft aan dat de ACM de markt goed wil laten werken voor zowel mensen als bedrijven. Als zzp’ers regelmatig te lage uurtarieven in rekening brengen kunnen ze onder het bestaansminimum komen. De ACM wil dit juist voorkomen. De Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt is dus vooral bedoelt om een minimumtarief te garanderen voor zzp’ers niet om hogere maximumtarieven door te voeren.