ABN-Amro en de Europese Banken Autoriteit (EBA)

De nieuwe kapitaaleisen van de Europese Banken Autoriteit (EBA) zouden zorgen voor druk op de banken in Europa. Ze moeten hun balans niet verkleinen tussen geld wat ze daadwerkelijk bezitten en geld wat ze zouden uitlenen. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van ABN-Amro gaf maandag 16 januari 2012 tijdens een nieuwjaarstoespraak aan dat deze tendens kan leiden tot een nieuwe crisis in het financiële systeem.

De terughoudendheid van banken zorgt er voor dat er minder geld wordt uitgeleend waardoor de economie langzamerhand tot stilstand komt. Banken willen zekerheid wanneer ze geld uitlenen. Gerrit Zalm gaf tijdens de toespraak aan dat de ABN-Amro geld blijft uitlenen.

Er wordt door de bank wel een recessie in Nederland verwacht. Dit zal ook gebeuren in de rest van West-Europa. De recessie al echter niet een hele grote omvang hebben aldus Zalm. De schulden in Europa kunnen langzamerhand worden opgelost. Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Er zijn in de schuldenproblematiek veel onzekere factoren die er voor zorgen dat nooit met zekerheid een oplossing kan worden vastgesteld.

Wanneer deze onzekerheid uitmond in een vergroting van het wantrouwen zal er misschien een diepere recessie komen. ABN-Amro is voorbereid op de crisis. Zalm gaf aan ”Wij houden ook rekening met onwaarschijnlijke scenario’s”.

Dit zijn hoopvolle berichten van de ABN-Amro. De EBA geeft haar waarschuwingen echter niet voor niets. Ook de ABN-Amro zal, zij het misschien in mindere mate, rekening moeten houden met de richtlijnen om alleen geld te lenen wanneer er een grote zekerheid wordt geboden dat het geld ook wordt afbetaald.