Cao-lonen door onderhandelingen Vakbond FNV gemiddeld ruim 3 procent gestegen in 2019

De vakbond FNV heeft in 2019 verschillende cao-onderhandelingen uitgevoerd. In totaal heeft deze vakbond tot december 2019 deelgenomen aan de onderhandelingen van 264 collectieve arbeidsovereenkomsten. In deze collectieve arbeidsovereenkomsten werden verschillende arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Een belangrijk element van de cao is de loonstijging. Gemiddeld zou de loonstijging van de 264 cao’s waarbij de FNV deelnam aan de onderhandeling uitgekomen zijn op 3,2 procent. Dat is volgens de FNV een hoger percentage dan de loonstijging die andere onderhandelaars hebben weten te realiseren. De andere onderhandelaars zouden gemiddeld uitkomen op 2,3 procent in 2019.

Het gemiddelde percentage kan volgens de FNV nog hoger uitvallen. Momenteel is de vakbond namelijk nog in onderhandeling over de looneis van vijf procent voor personeel in ziekenhuizen. Deze cao-loonstijging moet nog worden goedgekeurd door de leden van de FNV. Om die reden is dit percentage niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde loonstijging die de vakbond heeft weten tot stand te brengen. Als de loonstijging voor ziekenhuispersoneel wordt goedgekeurd zal deze van toepassing zijn op 200.000 werknemers.