Calcasa: gevolgen klimaatverandering van invloed op huizenprijzen vanaf 2023

Klimaatverandering heeft of veel aspecten van de samenleving invloed zelfs op de prijzen van woningen. De waarde van de koopwoningen in Nederland kan ten gevolge van de klimaatverandering wijzigen, Dataverzamelaar Calcasa heeft aangegeven dat overstromingen maar ook droogte een rol kunnen spelen in de waarde van woningen. Ook het risico op aardbevingen heeft een effect alleen ligt de oorzaak hiervan niet direct in het veranderen van het klimaat. Desondanks hebben aardbevingen in het Noorden en Zuidoosten van Nederland een negatief effect op de woningwaarde.

Klimaatverandering en woningwaarde

Er is een schatting gemaakt door Calcasa met betrekking tot de effecten van klimaatverandering en andere natuurrisico’s op de waarde van Nederlandse huizen. Deze schatting werd gemaakt op basis van een onderzoek. In het onderzoek werd gekeken naar de hoeveelheid woningen die in risicogebieden liggen. Het gaat daarbij om gebieden met een verhoogd risico op overstromingen, aardbevingen, droogte en natuurbranden. Daarnaast is ook gekeken naar het risico op een rottende fundering ten gevolge van aanhoudende droogte in bepaalde gebieden. Er kunnen veel kosten ontstaan als men de effecten van natuurschade wil beperken. Zo kan het repareren van een rottende fundering al snel 54.000 euro gaan kosten aldus Calcasa.

Effecten van het klimaat

Omdat de effecten van klimaatverandering de komende tijd alleen maar toenemen zal de waarde van Nederlandse woningen in de toekomst afnemen met 325 miljard euro in vergelijking tot de waarde die de woningen zouden hebben zonder de genoemde risico’s. Op dot moment is de geschatte waarde van de ongeveer 8,2 miljoen Nederlandse woningen bij elkaar zijn ongeveer 3,3 biljoen euro. Door de effecten van de klimaatverandering zal de waardedaling ongeveer tien procent zijn volgens Calcasa. Daarnaast hebben niet alle woningen in Nederland te maken met dezelfde effecten van klimaatverandering. Sommige regio’s zullen nauwelijks te maken krijgen met de nadelige gevolgen van de verandering van het klimaat. Gebieden rondom de rivieren hebben bijvoorbeeld een verhoogd risico op overstromingen. Ook de stijgende zeespiegel zorgt voor een overstromingsrisico bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. Volgens Calcasa wordt het totale aantal woningen dat een bepaald risico heeft op overstroming geschat op 3,7 miljoen.