Klimaatverandering moet spoedig worden opgelost

Het VN-klimaatpanel IPCC heeft gewaarschuwd dat er in de wereld snel maatregelen moeten worden genomen om de opwarming van de aarde te stoppen. Honderden wetenschappers hebben in een rapport beschreven dat de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt als deze opwarming op korte termijn niet met probate middelen en oplossingen wordt vertraagd of gestopt.  De gevolgen van de opwarming van het aardoppervlak zijn volgens de onderzoekers zeer ernstig. In het rapport werd aangegeven dat alle continenten op de wereld al te maken hebben met opwarming van de aarde. De effecten daarvan zijn op elk continent op de aarde al merkbaar.

De klimaatverandering zorgt voor verschillende nadelige effecten in de wereld. Zo zijn de gevolgen onder andere te merken in de voedselproductie. De onderzoekers geven aan dat de wereld nog onvoldoende voorbereid is op de verwachte veranderingen. De chef van de Wereld Meteorologische Organisatie van de VN geeft aan dat veel mensen uit onwetendheid schade hebben toegebracht aan het klimaat. Hij geeft aan dat onwetendheid niet langer meer als een excuus kan worden gebruikt voor vervuiling. Mensen weten nu welke vervuiling er voor zorgt dat de aarde opwarmt.

Het onlangs gepubliceerde rapport van het VN-klimaatpanel IPCC is het tweede deel van het IPCC-rapport dat iedere zeven jaar naar buiten wordt gebracht. In de maand september van 2013 werd het eerste deel gepubliceerd. Dit deel ging met name over het stijgen van de zeespiegel ten gevolge van het smelten van de ijskappen op de poolgebieden. Het tweede deel is met name gericht op de gevolgen van de klimaatveranderingen voor mensen, dieren en de overige natuur.

Reactie van Technisch Werken
Klimaatverandering gaat met verhoudingsgewijs kleine stappen. Daardoor lijken de gevolgen van de klimaatverandering gering. Dit is echter niet het geval. De gevolgen van een structureel veranderen van het klimaat heeft grote gevolgen. Aan de ene kant stijgt de zeespiegel. Dit zorgt er voor dat lager gelegen gebieden zoals bijvoorbeeld grote delen van Nederland goed beschermd moeten worden tegen een hogere zeewaterstand. Dijken en overige deltawerken moeten worden versterkt.

Daarnaast  zorgt een hogere temperatuur er voor dat bepaalde gebieden sneller uitdrogen. Dit lijdt tot woestijning. Om dit te voorkomen zullen boeren er alles aan moeten doen om water naar hun akkers te brengen. Dit vereist extra inspanningen en zorgt er daarnaast voor dat in bepaalde delen van de wereld water nog schaarser wordt. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat voedsel daar ook schaarser wordt.

De aarde is de enige planeet waar mens, dieren, planten en bomen kunnen leven zonder dat daarvoor kunstmatige systemen voor hoeven worden aangelegd. De aarde is door God voor dit doel geschapen. Voor mensen is het een uitdaging om daar verantwoord mee om te gaan. De aarde is niet uit zichzelf ontstaan en wordt ook niet uit zichzelf vernietigd. De mensen hebben daar invloed op. Niet alleen zijn ze de veroorzaker van heel veel problemen met betrekking tot vervuilding, ze hebben ook de mogelijk om oplossingen te bieden. Technici over de hele wereld zijn zich daar gelukkig van bewust. Daarnaast zijn veel bedrijven en landen aan het investeren in duurzaamheid. De vraag is of dit voldoende is om de klimaatverandering tegen te gaan. De toekomst zal een antwoord op deze vraag geven.