Klimaatverandering kan wereldwijd 80 miljoen banen kosten tot 2030

De klimaatverandering is slecht voor het milieu en de leefbaarheid op de planeet, dat is algemeen bekend. Dit zijn echter niet de enige negatieve aspecten van klimaatverandering. Als de aarde verder opwarmt zullen er ook banen verloren gaan. Over elf jaar tijd zou 2,2 procent van de uren die gewerkt worden verdwijnen. Dit aantal uren is vergelijkbaar met 80 miljoen fulltime banen. Op maandag 1 juli 2019 heeft de Internationale Arbeidsorganisatie ILO haar onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Volgens deze organisatie zullen door de opwarming van de aarde veel banen verdwijnen in de bouw en de agrarische sector wereldwijd. Ook andere functies in de buitenlucht kunnen verdwijnen.

Catherine Saget heeft ook een bijdrage geleverd aan het rapport en geeft aan dat er sprake zal zijn van slechte arbeidsomstandigheden in bepaalde regio’s in de wereld. Daarnaast zal er vermoedelijk meer migratie optreden als de wereld warmer wordt. Gebieden zullen verdrogen en dat drijft mensen naar gebieden waar nog wel voedsel en water verkrijgbaar is. Die gebieden kunnen dan echter te maken krijgen met een enorme bevolkingsdichtheid waardoor landbouwgrond schaarser wordt. Het tekort aan voedsel wordt dan een nog groter probleem. Er zal dan ook verdringing optreden op de arbeidsmarkt. De werkdruk neemt toe en de werkloosheid ook. Dat kan voor grote economische en maatschappelijke problemen zorgen.