Bouwsector investeert in duurzame nieuwbouwwoningen in 2018

Er worden de komende tijd meer nieuwbouwwoningen gebouwd in Nederland. Verschillende bedrijven en organisaties waaronder projectontwikkelaars, bouwbedrijven en beleggers willen een miljoen nieuwe woningen gaan bouwen tot 2030. Daarvoor is echter wel veel geld nodig en natuurlijk ook de nodige ruimte in de wet en regelgeving. De organisaties hebben de overheid gevraagd om hen bij hun ambitie in de nieuwbouw te ondersteunen. Uit een bericht van de Telegraaf komt naar voren dat de komende tien tot vijftien jaar ongeveer 200 miljard euro nodig is voor het realiseren van de nieuwe bouwprojecten. Dit bericht werd gemeld in De Telegraaf op donderdag 17 mei 2018. Op donderdagmiddag zal er een investeringsstrategie aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken worden overhandigt door de brancheorganisatie van projectontwikkelaars Neprom.

Duurzaam bouwen
Dit investeringsplan is opgesteld door een aantal grote projectontwikkelaars, bouwbedrijven en beleggers. In het plan staan verschillende aanbevelingen die voortvloeien uit een onderzoek van de TU Delft en ingenieursbureau Movares. Er zal met name veel aandacht worden besteed aan het verduurzamen van het woonbestand van Nederland. Nieuwe woningen moeten milieuvriendelijker worden. Dat betekent ook dat de woonomgeving ingericht moet worden met het oog op de klimaatverandering en alle gevolgen van dien. Daarbij kun je denken aan extra regenval dat moet worden verwerkt in de straten en tuinen. Er moet dus ook extra worden geïnvesteerd in de infrastructuur en het stedelijke milieu. Er moet meer aandacht komen voor duurzaam bouwen.