Projectontwikkelaars hebben eind 2018 bijna 6000 subsidieaanvragen gedaan voor duurzame energie

Er zijn bijna 6000 aanvragen gedaan door projectontwikkelaars voor financiële steun uit de najaarsronde voor de belangrijkste subsidieregeling voor groene energie. Als de projecten gezamenlijk zouden worden gerealiseerd zouden ze in totaal 35,1 petajoule aan groene energie kunnen produceren. Dat zou een nieuw record zijn. Het ministerie van Economische Zaken heeft in een reactie aangegeven dat tegenwoordig voor hetzelfde geld steeds meer energie kan worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Met name op het gebied van zonne-energie zou er minder subsidie nodig zijn om projecten te realiseren.

SDE+-regeling
In de zogenaamde SDE+-regeling is een bedrag van 6 miljard euro gestort. Dit bedrag is beschikbaar als subsidiepot voor verschillende projectontwikkelaars die willen investeren in het winnen van duurzame energie. Daarvoor moeten projectontwikkelaars hun project indienen en aangeven welk bedrag ze denken nodig te hebben voor de realisatie. Met name effectieve projecten die een groot effect hebben maar weinig subsidie vereisen komen als eerste in aanmerking. De subsidie komt overigens pas beschikbaar wanneer de elektrische stroom of warmte daadwerkelijk is geproduceerd. Projectontwikkelaars kunnen twee keer per jaar intekenen.

Zonne-energie en windenergie

In totaal zijn in de najaarsronde van dit intekenen 5.907 aanvragen ingediend. Deze zijn goed voor in totaal 7,7 miljard euro. Een groot aandeel van deze projecten is gericht op zonne-energie. Als men het aantal projecten die gericht zijn op het plaatsen van zonnepanelen bij elkaar optelt dan komt men uit op 5.636 projecten die gaan over het plaatsen van zonnepanelen. Het overgrote deel van de projecten die gericht zijn op hernieuwbare of ‘groene’ energie gaan dus over zonne-energie. Het ministerie geeft aan dat er 153 aanvragen aanmeldingen zijn ingediend voor windmolens op land. Dat is ook een hoog aantal maar lang niet zo hoog als de aanvragen voor zonnepanelen. Zonne-energie blijkt populairder dan wind-energie.