Duurzaam bouwen aan duurzame woongebieden vanaf 2018

De bouwsector wil samen met overheid investeren in duurzaam bouwen. Het duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. Hierbij kun je ook denken aan projecten gericht op klimaatbestendig bouwen in duurzame woongebieden. Door de klimaatveranderingen wordt er in de toekomst anders gebouwd dan tot voor kort het geval was. Hevige regenval en grotere schommelingen tussen warme en koude perioden zorgen er voor dat er extra aandacht moet worden besteed aan de vorm van de woningen maar ook aan het materiaalgebruik voor de woning en de omliggende infrastructuur. Daarbij is de drainage en de waterdoorlatendheid van de bodem van groot belang.

Projectontwikkelaars willen samen met de overheid nieuwe, duurzame woongebieden selecteren. Daarvoor willen de bedrijven het liefst één groot ruimtelijk plan maken. De overheid zal zelf ook moeten investeren in de infrastructuur en het stedelijke milieu. Dat geeft Neprom-voorzitter Bart van Breukelen aan in een artikel van de Telegraaf. Hij heeft samen met een aantal andere bouwbedrijven, projectontwikkelaars en beleggers een investeringsplan opgesteld. Volgens de initiatiefnemers van het strategisch plan zal de druk op de woningmarkt toenemen. Er worden nog te weinig woningen gebouwd om aan de vraag on de markt te voldoen. Dat probleem moet worden opgelost. Samen met gemeenten, provincies en de rijksoverheid moet er gekeken worden naar oplossingen voor het woningtekort. Daarbij moet ook gekeken worden naar oplossingen die tevens klimaat bestendig zijn en duurzaam.