Bouw stikstoffabriek in Zuidbroek loopt vertraging op in 2022

In het Groningse Zuidbroek is een fabriek waarmee buitenlands gas geschikt wordt gemaakt voor het Nederlandse aardgasnet. Het aardgas dat in Nederland wordt gebruikt is laagcalorisch. Dat betekent dat de energiewaarde van Nederlands aardgas lager is dan hoogcalorisch aardgas dat meestal uit het buitenland wordt ingekocht. Als men buitenlands aardgas voor Nederlandse cv-ketels en kooktoestellen wil gebruiken moet men het hoogcalorische aardgas omzetten naar laagcalorisch aardgas. Daarvoor wordt het hoogcalorische aardgas als het ware verdund. Daarvoor wordt stikstof toegepast in het gasmengsel.

Stikstof kan doormiddel van een fabrieksproces op grote schaal worden bijgemengd. Dit wil men bijvoorbeeld in de stikstoffabriek van Zuidbroek doen. Alleen is die fabriek nog in aanbouw. De bouw van deze fabriek loopt opnieuw vertraging op. Dit werd bekend gemaakt door de beheerder Gasunie. De stikstoffabriek had in feite al in de maand april van dit jaar klaar moeten. Deze datum schoof later op naar de zomer van 2022. Inmiddels blijkt ook dat het najaar niet gehaald gaat worden. Daarom gaat de Gasunie uit van het begin van 2023. Een groot deel van de vertaging komt doordat aannemers het niet met elkaar eens konden worden. Bovendien is er te weinig personeel beschikbaar om de bouw tijdig af te ronden.