Nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek in aanbouw in 2020

De Gasunie werkt op dit moment aan een nieuwe stikstofinstallatie die wordt geplaatst in Zuidbroek. Door het mengen van stikstof met hoogcalorisch aardgas uit het buitenland kan de gaswinning nog verder omlaag. Uit een berekening van de Gasunie komt naar voren dat bij het voltooien van de stikstofmenginstallatie in Zuidbroek de aardgaswinning met zeven kuub omlaag kan. Deze verlaging zou kunnen geschieden vanaf het begin van 2022. Tegen die tijd zou de stikstofinstallatie voltooid moeten zijn. Op vrijdag 27 december 2019 werd al bekend gemaakt dat de stikstofinstallatie in Wieringermeer voltooid is. Dat betekent dat de Gasunie in 2020 al minder afhankelijk is van het aardgas uit Groningen.

Waterstofketel
De aardgasproductie in Groningen wordt steeds verder gereduceerd. In 2020 wordt 12 miljard kuub minder aardgas gewonnen uit de Groningse bodem. De reductie van aardgaswinning in Groningen is nodig voor de veiligheid van de Groningse bevolking. Het bijmengen van hoogcalorisch aardgas uit het buitenland is echter een tussenoplossing om de gaswinning in Groningen te reduceren. Uiteindelijk moet de energietransitie zo succesvol worden dat men in het geheel geen aardgas meer zou hoeven te gebruiken. Om die reden worden ook al projecten uitgevoerd met waterstof. Steeds meer bedrijven in de energietechniek zijn van mening dat waterstof de vervanger zal gaan worden voor aardgas. Daarvoor moeten echter nog wel een aantal hindernissen worden overwonnen. Zo zijn de huidige cv-installaties van de meeste woningen niet geschikt voor het verbranden van waterstof. Men kan kijken of de huidige ketels kunnen worden aangepast. Als dat niet lukt moeten er nieuwe ketels worden geplaatst in woningen, de zogenaamde waterstofketel zal haar intrede doen in de installatietechniek de komende tijd.