Beperking olieproductie OPEC mag na maar 2018 doorgaan aldus Saudi-Arabië

Saudi-Arabië is een land dat economisch sterk afhankelijk is van de verkoop olie. Het land hoort bij de grootste olieproducenten ter wereld en is één van de belangrijkste leden van het oliekartel OPEC. Omdat olie ook voor Saudi-Arabië het belangrijkste exportproduct is zal het land veel baat hebben bij een hoge olieprijs. De olieprijs staat echter wereldwijd onder druk. Dat komt omdat de olieproductie veel hoger ligt dan de vraag naar olie. Daarom heeft de OPEC afspraken gemaakt met betrekking tot de beperking van de olieproductie.

Voorstanders en tegenstanders van olieproductiebeperking
De meeste leden van de OPEC zijn voorstander van de olieproductiebeperking maar Irak en Iran willen liever meer olie gaan produceren om hun marktaandeel in de wereldwijde olieproductie te vergroten. Het is niet verwonderlijk dat deze landen hun olieproductie en daarmee hun marktaandeel willen laten toenemen. Deze landen hebben namelijk te maken gehad met grote problemen. Irak heeft te maken gehad met oorlogen en Iran heeft een groot probleem gehad met een wereldwijde boycot. Nu de rust is weergekeerd in die landen willen ze graag meer olie produceren.

Saudi-Arabië
Saudi-Arabië steunt het voorstel om de huidige productiebeperking te handhaven. Momenteel loopt de beperking van de olieproductie door leden van oliekartel OPEC tot aan maart volgend jaar. Saudi-Arabië zou de productiebeperking ook naar deze periode willen handhaven. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft dit ook bevestigd. Hoewel Saudi-Arabië een belangrijke rol heeft binnen de OPEC is een toezegging van Saudi-Arabië nog geen garantie dat het kartel volgende maand gaat instemmen met het verlengen van de productiebeperkende maatregelen.

Beperking olieproductie wereldwijd
Niet alleen de OPEC-leden willen productiebeperkingen doorvoeren in de oliesector. Ook Rusland is voorstander van de productiebeperkende maatregelen in de olie-industrie. Dat komt omdat ook Rusland sterk afhankelijk is van de olie-export. Daarom spraken de leden van de OPEC eerder met Rusland af om samen hun olieproductie te verlagen. Dit deden de olieproducerende landen om het aanbod van olie op de markt te beperken. Daardoor zou de olieprijs iets omhoog gaan. Toch bleek dit effect in de praktijk maar zeer gering. De vraag naar olie neemt nauwelijks toe hoewel wereldwijd wel duidelijk een economisch herstel merkbaar is.

Olieprijs in ontwikkeling
Verder neemt ook het aanbod van olie wereldwijd nauwelijks  af omdat de olieproductie van landen zoals Amerika juist toeneemt. Amerika haalt zogenaamde schalie-olie uit de schalielagen in de aarde. Daardoor blijkt de olievoorraad van Amerika groter dan verwacht. Amerika blijft olie op de markt uitstorten en de olievoorraden nemen toe. Momenteel schommelt de olieprijs voortdurend tussen de 50 en 60  dollar per vat. Deze prijs is gemiddeld genomen ongeveer de helft van de olieprijs die in de zomer van 2014 werd genoteerd. Desondanks is de olieprijs in 2017 gemiddeld genomen wel twee keer zo hoog als het dieptepunt van de olieprijs in het eerste kwartaal van 2016.

Verduurzaming energievoorziening
Langzamerhand dringt het wereldwijd door dat de mensheid minder afhankelijk moet zijn van fossiele brandstoffen. De zogenaamde energietransitie van fossiele brandstoffen naar minder vervuilende brandstoffen en energiebronnen is in volle gang. Landen schakelen over naar elektrische auto’s en hybride voertuigen die naast een brandstofmotor ook een elektromotor bevatten. Alles lijkt er op dat in de toekomst eerder minder dan meer olieproducten zullen worden gebruikt. Ook het recyclen van plastics en kunststoffen zorgt er voor dat er minder primaire grondstoffen in de productie worden verwerkt. Als dat gerealiseerd wordt is er een belangrijke stap gezet in de richting van een circulaire economie met een beperkte verspilling van grondstoffen die gemaakt zijn uit fossiele stoffen zoals aardolie.