Beperking olieproductie moet ook na 2018 doorgaan aldus Saudi-Arabië

Saudi-Arabië is een groot olieproducerend land en één van de belangrijkste leden van het oliekartel OPEC. Het land is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk de olie-export en de daaraan gekoppelde olieprijs. Daarom is Saudi-Arabië regelmatig initiatiefnemer als het gaat om ontwikkelingen op de oliemarkt. Het land heeft meerdere malen aangegeven dat de olieproductie beperkt moet worden om de olieprijs te stutten.

Een overaanbod aan olie zorgt er voor dat de olieprijs verder onder druk kom te staan. Inmiddels zijn er al een paar keer afspraken gemaakt over de beperking van de olieproductie door de OPEC-leden en andere grote olieproducerende landen zoals Rusland. De Saudische olieminister Khalid Al-Falih is van mening dat ook na het jaar 2018 de olieproductie wereldwijd moet worden afgeremd. Daarvoor kreeg de olieminister ook de steun van zijn collega uit Oman. Op dit moment zijn er al afspraken gemaakt over het verlagen van de olieproductie.

Deze afspraken zijn ondertekend door de OPEC en enkele samenwerkende landen, waaronder Rusland en lopen tot het einde van 2018. Verschillende olieproducerende landen zijn echter van mening dat deze periode te kort is om de olieprijs op een normaal niveau te laten komen. Volgens Saudi-Arabië en Oman zal een langere productiebeperking noodzakelijk om een “normaal prijsniveau” te komen voor ruwe olie.

Rusland is echter terughoudend en stelt dat eerst in 2018 moet worden gekeken naar de ontwikkeling op het gebied van de olieprijs. Pas als daar zicht op is zal Rusland zich buigen over eventuele nieuwe afspraken. Op zondag 21 januari 2018 zijn de OPEC-landen in Oman bij elkaar gekomen om over de maatregelen te praten. Tijdens deze gesprekken wordt onder andere ook gekeken naar het naleven van de eerdere afspraken over de olieproductiebeperking.