Saudi-Arabië verhoogde olieproductie in februari 2017

OPEC-lid Saudi-Arabië had haar olieproductie in februari 2017 verhoogd tot iets meer dan 10 miljoen vaten per dag. Dit is een bijzondere ontwikkeling wat juist dit land drong er binnen de OPEC op aan om de olieproductie te verlagen om er zo voor te zorgen dat het overaanbod van olie op de oliemarkt zou kunnen worden gereduceerd. Door de verhoging van de olieproductie heeft Saudi-Arabië de eerdere productieverlaging ongedaan gemaakt. Saudi-Arabië heeft het bericht gemeld aan de overige leden van het oliekartel OPEC.

Gemiddeld lag de olieproductie van Saudi-Arabië in de maand januari nog op circa 9,7 miljoen vaten per dag. In februari is dat productieaantal echter verhoogd naar 10 miljoen vaten per dag. De huidige afspraak om de productie  van olie binnen de OPEC te bevriezen loopt tot juni 2017. Verschillende leden hebben al benoemd dat deze periode misschien moet verlengd worden. Koeweit is daar een voorstander van. De OPEC en Rusland hopen door de bevriezing van de olieproductie er voor te zorgen dat het olieoverschot op de oliemarkt wordt beperkt en de olieprijs gaat stijgen.

De olieprijs ging dalen toen bekend werd dat Saudi-Arabië zijn olieproductie had verhoogd. Hierdoor zakte de prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent en kwam daardoor uit op 47,67 dollar en een vat Brentolie werd 1,2 procent goedkoper en kwam uit op 50,76 dollar per vat. De OPEC geeft aan dat de vraag naar olie wereldwijd zal toenemen in 2017. Daarnaast verwacht het oliekartel ook dat olieproducerende landen buiten de OPEC hun olieproductie ook zullen opvoeren. Amerika heeft dat al laten zien door olie te produceren uit schalielagen. Daardoor komt er meer schalieolie op de markt en neemt het marktaandeel van Amerika op de oliemarkt toe.