Bedrijven kregen 2013 en 2020 regelmatig onterecht hoge boetes van Inspectie SZW

Verschillende werkgevers hebben in de afgelopen zeven jaar onterecht hoge boetes ontvangen van de Inspectie SZW. De inspectie SZW werd in het verleden ook wel de arbeidsinspectie genoemd en is er op gericht om de veiligheid van werknemers en andere mensen op de werkvloer te beschermen. Als bedrijven niet nauwkeurig met de veiligheid omgaan kunnen ze een boete krijgen van de inspectiedienst. De afgelopen jaren zijn er verschillende boetes opgelegd aan bedrijven. De oorzaak van de boete is vaak verschillend. Toch schijnen veel boetes te hoog te zijn geweest. Dat heeft het Het Financieele Dagblad (FD) maandag 19 oktober 2020 geschreven in een artikel. Het artikel is gebaseerd op gerechtelijke stukken en gesprekken met advocaten. Een groot aantal boetes zou voortkomen uit de strengere fraudeaanpak die het kabinet in 2013 invoerde.

Uit het jaarverslag van de inspectiedienst over 2019 kwam naar voren dat in totaal 15 procent van de boetes in 2019 moest worden verlaagd of terugbetaald. De reden van de verlaging of terugbetaling ligt in het feit dat de boete onterecht was. Dat kwam pas aan de orde als bedrijven bezwaar hadden ingediend tegen de boete. Er zijn echter veel bedrijven die niet besluiten om in beroep te gaan. De reden hiervoor zijn vaak de kosten. Het starten van een beroepsprocedure kost geld. Dat schrikt bedrijven af. Nu heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten aan het FD dat de boetes in een aantal gevallen wel zullen worden verlaagd. Als werkgevers niets te verwijten valt dan zal van een boete worden afgezien. Dat heeft het ministerie bekend gemaakt. De inspectiedienst SZW valt onder het Sociale Zaken en Werkgelegenheid.