Huizen krijgen vanaf 2020 funderingslabel

De kwaliteit van de fundering van een woning is een belangrijk aspect voor de waarde en veiligheid van de woning. Vaak kijkt men bij woningen alleen wat er boven de grond staat en niet wat er in de grond aanwezig is. Dat is jammer want wat er onder de grond aan fundament aanwezig is zou ook inzichtelijke moeten zijn voor kopers. Dan kan een koper een goede beoordeling maken over de waarde en kwaliteit van een woning. Als er sprake is van een slechte fundering kan er verzakking optreden. Daarom wordt er een funderingslabel ingevoerd vanaf volgend jaar. Het funderingslabel wordt bij de taxatie meegenomen. Dit bericht werd maandag 19 oktober 2020 bekend gemaakt door het programma De Monitor van KRO-NCRV. Doormiddel van het funderingslabel wordt weergegeven hoe groot de risico’s zijn dat huizen verzakken.

Funderingslabel voor woningen

De kwaliteit van de fundering van woningen wordt in vijf verschillende categorieën weergegeven volgens een bericht op de site van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Als de fundering niet goed is krijgt men een label waaruit blijkt dat er een verhoogd risico is op verzakking. Als dat aan de orde is vertoond de woning al tekenen van schaden of zakt het pand sneller naar beneden dan de omgeving. Het programma De Monitor geeft aan dat er ongeveer 250.000 huizen in Nederland mogelijk in de probleemgroep zullen worden ingedeeld. Het herstellen van de fundering kost veel geld. Uiteindelijk kunnen hier zelfs tonnen mee gemoeid gaan. Het funderingslabel is volgens het KCAF nog in een testfase. De toetsing van funderingen wordt breed en zorgvuldig opgezet. Zo kijkt men bijvoorbeeld naar droogstand van houten palen en naar bacteriële aantasting en een gebrek aan draagkracht.