BBL is een oplossing voor langdurig werklozen op de arbeidsmarkt in 2018

BBL opleidingen kunnen een oplossing vormen voor mensen die langdurig werkloos zijn. Mensen die geruime tijd zonder werk zitten merken vaak dat hun cv of loopbaan geen aansluiting heeft met de vacatures die op dit moment op de arbeidsmarkt open staan. De enige oplossing hiervoor is er voor zorgen dat er wel een zogenaamde ‘match’ ontstaat tussen het cv van de werkzoekende en het vacatureaanbod. Om deze ‘match’ tot stand te laten komen is wederzijdse flexibiliteit nodig. Werkgevers moeten open staan voor instromers die het vak nog grotendeels moeten leren en werkzoekenden moeten bereid zijn om hun loopbaan een andere wending te geven. In die situatie is een BBL traject een interessante mogelijkheid om de werkgever te voorzien van personeel en de werkzoekende te ontwikkelen naar een vakkracht in een richting waar veel werkgelegenheid is.

BBL in de techniek
In de afgelopen jaren zijn er veel BBL trajecten gestart in de techniek. De techniek is een brede sector waaronder de metaaltechniek, installatietechniek en ook de elektrotechniek vallen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van sectoren in de techniek waar veel BBL-ers aan de slag kunnen. Bedrijven in deze sectoren laten zich registreren als erkend leerbedrijf en zorgen er voor dat hun eigen personeel in staat is om nieuwe, aankomende vakkrachten te ontwikkelen op de werkvloer. De komende jaren blijft er in de techniek volop werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan de revolutie die op dit moment gaande is in de bouw met betrekking tot milieubewust bouwen en de energietransitie die hier bij hoort. Er is veel te weinig personeel in de bouw en installatietechniek om de ambities van de overheid te verwezenlijken. Daardoor zijn de werklozen en andere werkzoekenden hard nodig en worden steeds meer opleidingstrajecten ingezet om de overstap naar techniek zo goed mogelijk te faciliteren.

Benieuwd naar BBL?
Als je benieuwd bent naar een BBL opleiding in de techniek kun je contact opnemen via het contactformulier van de website of kun je rechtstreeks een aanmelding insturen via het knopje ‘BBL Technicum’ dat op de website staat. Binnen korte tijd zal dan een opleidingsadviseur contact met je opnemen om te bespreken welke BBL opleiding het beste bij je past.