BBL als omscholingstraject naar de techniek in 2018

BBL is een afkorting die steeds vaker wordt gehoord en gelezen op de arbeidsmarkt. De afkorting BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Dat betekent in feite dat iemand wordt begeleid in zijn of haar ontwikkeling naar een beroep of vakgebied. Geen wonder dat BBL een effectief opleidingssysteem is voor de bouw en de techniek. De oude gildes van vroeger zijn er eigenlijk niet meer daardoor is het leermeester-gezel principe verdwenen. Toch zie je dit principe in een andere vorm terugkeren in BBL opleidingstrajecten. In plaats van een gilde werkt men bij een leerbedrijf dit moet overigens een erkend leerbedrijf zijn dat een overeenkomst heeft gesloten met een opleidingsinstituut waar de BBL opleidingen voornamelijk op theoretisch gebied worden gegeven.

Met een BBL opleiding een vak leren
BBL wordt steeds vaker ingezet als een omscholingstraject. Werkzoekenden die moeite hebben met het vinden van een baan, omdat hun opleidingsachtergrond niet aansluit bij de eisen die worden gesteld in het huidige vacatureaanbod, kunnen een BBL traject naar een technisch beroep overwegen. In dat geval zullen er afspraken gemaakt moeten worden tussen erkende leerbedrijven en opleidingsinstituten zoals een ROC. Dikwijls doen er ook andere organisaties mee aan deze samenwerking zoals de gemeente of het UWV indien de werkloze daadwerkelijk ook een uitkering ontvangt. Omdat het voor veel werkzoekenden lastig is om zich te oriënteren op de technische arbeidsmarkt sluiten ook veel uitzendbureaus zich bij de samenwerking met de opleidingsinstituten en de erkende leerbedrijven aan.

VCU uitzendbureau
Een uitzendbureau in de techniek weet als geen ander wat er in de techniek gevraagd wordt aan opleidingen en certificaten. Daarom kan een uitzendorganisatie vaak een goed advies geven aan een werkloze die een BBL traject wil volgen in de techniek. Dan is het overigens wel van belang dat het uitzendbureau VCU gecertificeerd is. Een VCU uitzendbureau is namelijk gecertificeerd om technisch personeel te leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven in de bouw en techniek. Het overgrote deel van de bedrijven op de bouw is VCA gecertificeerd en ook in de techniek zijn steeds meer bedrijven VCA gecertificeerd. Om die reden is het belangrijk dat een werkzoekende zich laat inschrijven bij een VCU gecertificeerde uitzendorganisatie zodat hij of zij zeker weet dat er een BBL traject wordt aangeboden bij een bedrijf dat zich serieus inzet voor de veiligheid van het personeel en dus ook van de BBL-er.

Aanmelden voor BBL
Via deze website kun je jezelf ook aanmelden voor een BBL traject. Ook kun je meer te weten komen over BBL. Gebruik daarvoor de aanmeldknop die je kunt vinden in de menubalk. Ook kun je in de menubalk de knop vacatures vinden waarmee je direct het actuele vacatureaanbod van alle openstaande technische functies en bouw-functies kunt zien van Technicum.