BBL trajecten zijn belangrijk voor het invullen van vacatures in de bouw en techniek in 2018

BBL trajecten zijn belangrijk voor het invullen van vacatures in de bouw en techniek in 2018
Het wordt voor bouwbedrijven en technische bedrijven steeds duidelijker dat ze hun openstaande vacatures niet of nauwelijks via de reguliere werving en selectiemethodes kunnen invullen. De meeste bedrijven die actief zijn in de bouw en techniek hebben al uitzendbureaus, detacheringsbureaus en headhunters ingeschakeld om hen te helpen bij de zoektocht naar geschikt personeel voor de vacatures die open staan. Ondanks het breed uitzetten van vacatures en het creatief werven via onder andere social media komen er nauwelijks sollicitanten binnen. Het gebrek aan geschikte kandidaten zorgt er voor dat steeds meer bedrijven er voor kiezen om personeel te ontwikkelen tot vakkrachten. BBL trajecten worden voor steeds meer bouwbedrijven en technische bedrijven een logische oplossing. Om die reden is het aantal bedrijven dat zich heeft laten registeren als erkend leerbedrijf toegenomen. Een erkend leerbedrijf mag namelijk BBL-ers opleiden en begeleiden in de praktijk.

BBL vacatures
In 2017 en 2018 zijn meer bedrijven zich gaan richten op het aantrekken van BBL-ers. Mensen die interesse hebben in een baan in de techniek maar onvoldoende opleiding of werkervaring hebben in deze sector kunnen zich aanmelden voor BBL-trajecten. Bedrijven selecteren daarom meer op motivatie en affiniteit in plaats van de gewenste opleidingsachtergrond en werkervaring. Dat zorgt er voor dat een grotere groep in aanmerking kan komen voor een baan in de techniek en bouw. Bedrijven stellen speciale BBL-vacatures op waarin toekomstige BBL-ers een indruk kunnen krijgen wat hun te wachten staat en welk traject ze kunnen volgen. Bedrijven willen graag investeren in het opleiden en ontwikkelen van vakkrachten omdat ze merken dat er op dit moment te weinig vakkrachten beschikbaar zijn.

BBL trajecten en vergrijzing
Het technische personeel en bouwpersoneel vergrijst. Dat heeft te maken met de leeftijd van het personeel in deze sectoren. Lange tijd was de techniek niet hip en onaantrekkelijk voor jongeren. Daardoor mist de bouw een hele hoop werknemers in de jongere leeftijdscategorieën. Het oudere personeel stroomt op basis van leeftijd binnenkort uit in pensioen en AOW. Dat zorgt er voor dat er een hoop kennis verloren gaat. Oudere vakkrachten beschikken vaak over veel kennis en ervaring. Dit vakmanschap kan worden overgedragen op jonge leerlingen waaronder BBL-ers. Een vakkracht kan in de praktijk als leermeester functioneren voor de BBL-ers waardoor die het vakgebied kunnen leren. Veel vaardigheden in de techniek moet je namelijk doormiddel van de praktijk aanleren en leer je niet in theorie. Toepassen wordt belangrijk als je een goed vakman wilt worden. Daarom is begeleiding in de praktijk door ervaren vakmensen zo belangrijk. De kennis kan nu nog worden overgedragen maar zal in de toekomst door de vergijzing van de arbeidsmarkt kunnen verdwijnen.

BBL traject via een uitzendbureau
Uitzendbureaus die actief zijn in de bouw en techniek hebben ook meer aandacht voor opleiding en ontwikkeling gekregen. Deze intermediairs richten zich met name op het ontwikkelen van uitzendkrachten doormiddel van BBL-trajecten. Daarvoor gaan uitzendorganisaties samenwerkingen aan met ROC’s en andere opleidingsinstituten. Ook werken uitzendbureaus samen met opdrachtgevers die geregistreerd zijn als erkend leerbedrijf. Omdat uitzendbureaus veel opdrachtgevers kennen en ook goed op de hoogte zijn van (BBL) vacatures worden deze intermediairs steeds vaker ingeschakeld door bedrijven maar ook door werkzoekenden die graag aan de slag willen in de techniek zonder dat ze daarvoor ervaring hebben opgedaan in het verleden.

VCU uitzendbureau
Een VCU uitzendbureau kan overigens uitstekend VCA gecertificeerde bedrijven bedienen omdat VCU uitzendorganisaties specifiek gecertificeerd zijn van de Veiligheid Gezondheid en Milieu aspecten die in het VCA aan de orde komen. Kiezen voor een uitzendbureau dat VCU gecertificeerd is zorgt er dus voor dat je kiest voor een uitzendorganisatie die de nadruk legt op veiligheid. Dat is belangrijk tijdens je werk maar ook tijdens je opleiding.