Basisscholen maandag 11 mei 2020 weer open na coronasluiting

De scholen in het basisonderwijs zijn maandag 11 mei 2020 weer open gegaan. Vandaag gaan kinderen voor het eerst sinds 13 maart weer gedeeltelijk naar school. Ouders, leerlingen en scholen hebben lang uitgekeken naar deze dag. De Nederlandse overheid had op zondag 16 maart doormiddel van premier Mark Rutte tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat alle scholen per direct hun deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus.

Thuis les

Daarna brak een periode van improvisatie aan. Een groot deel van de kinderen kreeg thuis les. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van de telefoon maar ook van digitale hulpmiddelen zoals een laptop of tablet die soms door scholen beschikbaar werden gesteld. Inmiddels is de coronacrisis in Nederland bijna uitgewoed. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken gehouden waaruit naar voren is gekomen dat kinderen tot twaalf jaar weinig bijdragen aan de verspreiding van het COVID-19-virus in Nederland.

Basisscholen weer open

Om die reden vond de overheid dat de sluiting van de scholen beëindigd kan worden. Deze beslissing werd tijdens een persconferentie op 21 april door Rutte bekend gemaakt. Tijdens deze persconferentie zij hij dat de basisscholen op 11 mei hun deuren weer mogen openen. De opening van de scholen betekent overigens niet dat alles weer ‘normaal’ is in het basisonderwijs. Scholen zijn in Nederland verplicht om maatregelen te treffen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Daarvoor moeten scholen aan een checklist van de PO-Raad voldoen.