Outbreak Managment Team kinderopvang en basisscholen na meivakantie 2020 weer (gedeeltelijk) open

De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs zouden na de meivakantie van 2020 weer open kunnen. Daarnaast zou ook het reguliere basisonderwijs voorbereidingen kunnen treffen om het onderwijs gedeeltelijk weer te hervatten. Dit bericht heeft de NOS bekend gemaakt op basis het advies van de deskundigen van het Outbreak Managment Team (OMT). Deze organisatie is van groot belang voor de besluitvorming van het kabinet over de coronamaatregelen.

Het OMT heeft in haar advies het volgende letterlijk benoemd: “Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het na de meivakantie openen van de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, beheersbaar is”. Ook over het reguliere basisonderwijs is goed nagedacht door de experts. Deze zijn het onderling echter nog niet helemaal eens of het reguliere basisonderwijs geheel open kan gaan of gedeeltelijk.

In het laatste geval zal men bijvoorbeeld met halve klassen kunnen gaan werken of in een soort ploegenrooster waarbij klassen opgesplitst worden en elkaar gaan afwisselen. Het advies van het OMT op dit gebied is “om te starten met voorbereidingen voor halve bezetting per dag”. Er wordt hierbij ook gekeken naar de ontwikkelingen in Scandinavische landen. In een aantal van deze landen zijn de scholen al wel geopend of ze gaan binnenkort open.