Baankansen voor afgestudeerde mbo-ers gunstig op de arbeidsmarkt in 2018

Werkzoekenden met een afgeronde mbo-opleiding hebben in 2018 een gunstig perspectief op de arbeidsmarkt. Dat is deze week naar voren gekomen uit de Basiscijfers Jeugd van het UWV. Veel bedrijven in Nederland stellen stageplaatsen beschikbaar aan stagiairs van mbo-opleidingen en hopen dat ze na het afronden van de opleiding bij het bedrijf in dienst treden. Er staan namelijk duizenden vacatures open voor mbo-functies in Nederland. Deze vacatures kunnen nauwelijks worden ingevuld met de beschikbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt en de kandidaten die worden aangeboden via uitzendbureaus.

Mbo opleidingen
In de periode van januari 2018 tot en met juni 2018 zijn er meer dan 78.000 vacatures op mbo-niveau open gezet. Dit is een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar gelden. In het schooljaar 2017 – 2018 zijn er in Nederland meer dan 486.000 studenten die een mbo-opleiding volgen. Studenten zijn zeer gewild als stagiair omdat ze de arbeidsmarkt wat meer lucht geven aldus Bart van Zelst de woordvoerder van de Amsterdamse MBO Agenda.

Hybride leervorm
Er ontstaat in Nederland een soort hybride leervorm. Bedrijven werken in deze leervorm samen met scholen. Daarbij worden leerlingen vooral op het werk ontwikkelt tot vakkrachten. Dit gebeurd doormiddel van werken en leren. Een voorbeeld hiervan is de Beroepsbegeleidende leerweg die ook wel BBL wordt genoemd. Bedrijven die BBL-ers in dienst willen hebben moeten eerst gecertificeerd worden als erkend leerbedrijf. Daarna kunnen ze in samenwerking met een mbo opleidingsinstituut zoals een ROC in contact treden om een BBL traject aan te bieden aan mbo-ers.