Mismatch op de technische arbeidsmarkt in 2018

In 2017 en 2018 is er sprake van een zogenaamde mismatch op de arbeidsmarkt volgens de economen van ABN-AMRO. Dit beschrijven de economen in het nieuwe sectorenrapport van ABN AMRO. Vooral in de bouwsector blijkt het lastig om aan technisch personeel te komen. Vacatures zijn er wel maar een grote groep werkzoekenden blijkt ongeschikt voor het huidige vacatureaanbod in de bouw en techniek. Er ontstaat dus in veel gevallen geen ‘match’ oftewel geen overeenstemming tussen de vraag en het aanbod van personeel. Daarom spreken de economen van een mismatch op de arbeidsmarkt.

Er zijn veel vacatures maar desondanks heeft 4,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen baan. De opleiding en werkervaring van deze werkzoekenden sluit niet aan op wat gevraagd wordt in de vacatures op de arbeidsmarkt. Deze mismatch op de arbeidsmarkt kan echter niet worden opgevangen door buitenlandse arbeidskrachten in te zetten. Veel bedrijven overwegen om werknemers uit bijvoorbeeld MOE landen in te zetten. Deze arbeidskrachten uit Midden en Oost- Europese landen kunnen vaak de taal onvoldoende en zijn andere werkmethoden gewend. Daardoor sluit hun arbeidsverleden vaak niet aan op wat gevraagd wordt op de Nederlandse bouwprojecten en de vacatures in Nederlandse technische bedrijven.