Automotive heeft positieve verwachtingen over 2018

Automotive is een verzamelnaam voor alle bedrijven die actief zijn in de import, inkoop, verkoop, onderhoud en reparatie van auto’s en bedrijfswagens. Deze sector heeft net als andere sectoren ook het effect gevoeld van de economische crisis. De sector heeft echter een goed derde kwartaal gedraaid in 2017. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag 27 november 2017 bekend in een bericht.

Positief over omzet in 2018
Daarbij werd door het CBS ook aangegeven dat de sector automotive positief gestemd is over het komende jaar. De gehele branche verwacht een omzetgroei in 2018. Dit wordt gemeten met een bepaald percentage. Hieruit komt naar voren dat dit saldo 33 procent positief staat. Het zogenoemde saldo wordt berekend door het percentage ondernemers met een uitgesproken negatieve verwachting in mindering te brengen op het percentage duidelijke optimistische ondernemers in deze sector.

Werkgelegenheid in de automotive
In de automotive zijn meer ondernemers positief gestemd over de personeelsuitbreiding. Dit houdt in dat verschillende ondernemers in de autobranche verwachten dat er meer vacatures zullen worden open gezet in deze sector. Er komt dus waarschijnlijk meer werkgelegenheid in de automotive in 2018. Daarnaast zouden er ook meer investeringen worden gedaan in deze sector. Het aantal ondernemers in de automotive die hier positief over is ligt hoger dan het aantal ondernemers dat negatief is gestemd over de personeelsuitbreiding en de investeringen die zullen gedaan worden in 2018.

Al jaren vertoond het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche een stijgende lijn. Er zijn echter wel verschillen tussen de verschillende deelbranches waarin deze sector wordt opgedeeld. Zo verwachten handelaren in auto-onderdelen dat er volgend jaar zal moeten worden bezuinigd in het personeelsbestand. Ook autoservicebedrijven verwachten dat er eerder personeel zal moeten vertrekken dan dat er vacatures zullen worden open gezet.