Arbeidsmarkt tweede kwartaal 2023: ongeveer 122 vacatures per 100 werklozen

De arbeidsmarkt in Nederland kenmerkt zich nog steeds door een grotere vraag naar personeel. Het aanbod aan personeel loopt ten opzichte van de vraag achter. Voor 122 vacatures die open staan zijn gemiddeld 100 werklozen beschikbaar. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS geeft aan dat het aantal vacatures in Nederland wel iets gedaald is. Zo kwam het aantal vacatures eerder uit op 437.000 in Nederland. In juni is dit aantal afgenomen naar 427.000. Van dit aantal vacatures tonden 73.000 al wat langer open.

Als men kijkt naar het totaal dan staan de meest vacatures open in de handel en daarnaast de zakelijke dienstverlening en de zorg. Het aantal vacatures in de onderwijssector is de laatste maanden voor de zomer iets afgenomen. Er zijn nog veel onvervulde vacatures volgens het CBS en dat zorgt voor een toename in de werkdruk voor de werknemers die nog wel bij bedrijven werken. Veel werknemers hebben te maken met stress op het werk. Eerder werd in de media al duidelijk dat steeds meer werknemers uitvallen vanwege psychische klachten in Nederland.