In het tweede kwartaal van 2019 staan 284.000 vacatures open

Het aantal vacatures dat openstaat is toegenomen in het tweede kwartaal van 2019. In totaal kwam het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal uit op 284.000 in Nederland. Dat betekent dat er een stijging was van 6000 nieuwe vacatures ten opzichte van het eerste kwartaal. Het aantal werklozen daalde ook in het tweede kwartaal. Er was sprake van een afname van 11.000 werklozen. Daardoor kwam het totale aantal werklozen in Nederland uit op 305.000 werklozen.

De werkgelegenheid neemt toe in Nederland. Dat betekent dat meer mensen aan een baan geholpen zouden kunnen worden. Vooral in de handel zijn veel vacatures aanwezig. Ook in de zorg en de techniek zijn veel vacatures aanwezig. Ook in de bouw, installatietechniek en elektrotechniek zijn veel vacatures ontstaan de afgelopen tijd. In juni waren er gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen in Nederland. De spanning neemt echter toe op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat vraag en aanbod niet goed meer op elkaar zijn afgestemd.

De mismatch op de arbeidsmarkt vormt een probleem in het terugdringen van de werkloosheid. Er zijn wel werklozen beschikbaar maar hun vaardigheden en opleidingsachtergrond komt niet overeen met de vacatureteksten in de vacatures die open staan. Dat zorgt er voor dat er oplossingen gevonden moeten worden. De overheid, bedrijven en uitzendbureaus zoeken gezamenlijk naar oplossingen door samen te werken met opleidingsinstituten. Door het aanbieden van opleidingen zoals BBL opleidingen kunnen werklozen worden ontwikkelt tot vakkrachten. Dit gebeurd onder andere in de bouw en techniek. Door het aanbieden van BBL opleidingen in de bouw en techniek worden ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkeld tot vakkrachten. Zo kunnen meer vacatures worden ingevuld en kan de spanning op de arbeidsmarkt iets worden gereduceerd.