Apple wil in 2030 volledig CO2-neutraal zijn

Technologiebedrijf Apple wil de komende tien jaar investeren in verduurzaming. Het bedrijf heeft de doelstelling om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Dit werd afgelopen dinsdag door Apple bekkend gemaakt in de persbericht. Het bedrijf streeft er naar dat elk product dat het bedrijf in 2030 verkoop volledig klimaatneutraal is geproduceerd. Daarvoor moeten verschillende veranderingen worden doorgevoerd. Er moet bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van koolstofarm en gerecycled materiaal.

Duurzame energie

Voor de productie is natuurlijk ook energie nodig. Apple wil haar productieprocessen efficiënter maken en bovendien duurzame energie gebruiken. Daarnaast wil Apple CO2 uit de atmosfeer halen. Om dit te bewerkstelligen wil Apple wereldwijd meer bomen planten. Apple begint in het proces van verduurzaming niet op nul. Op dit moment zijn de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van het bedrijf al grotendeels CO2-neutraal. Het gaat daarbij om gebouwen zoals de kantoren en datacenters. Daar onder vallen overigens nog niet de productieprocessen.

Leveranciers moeten CO2 neutraal produceren

Apple heeft invloed op de technologie en industrie. Het bedrijf heeft talloze leveranciers die onderdelen en grondstoffen aan het bedrijf leveren. Om een volledig duurzaam product te realiseren zullen ook deze leveranciers een bijdrage moeten leveren aan het CO2-neutraal produceren. De leveranciers die aan Apple willen blijven leveren zullen daarom in 2030 ook moeten beloven om CO2 neutraal te zijn. Daarvoor zijn ook afspraken gemaakt met zeventig leveranciers. Deze moeten 100 procent hernieuwbare energie gebruiken voor onderdelen van Apple-producten.