Akzo Nobel investeert in een waste-to-chemistryinstallatie in 2018

Akzo Nobel Specialty Chemicals gaat investeren in een consortium voor een zogenaamde waste-to-chemistryinstallatie in Rotterdam. Bij dit consortium zijn ook de ondernemingen Air Liquide en Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam aangesloten. De waste-to-chemistryinstallatie zou een duurzaam alternatief kunnen gaan bieden voor afvalverbranding. Het principe van de installatie is gericht op het vormen van nieuwe grondstoffen uit plastic en gemengd afval. Deze grondstoffen zouden vervolgens weer door de industrie kunnen worden gebruikt. Dit werd vrijdag 16 februari 2018 door Akzo Nobel gemeld.

Waste-to-chemistryinstallatie
De waste-to-chemistryinstallatie vereist in eerste instantie een investering van 9 miljoen euro. Het consortium is nog in overleg met de deelnemende bedrijven en streeft ernaar om de uiteindelijke beslissing over de investering 200 miljoen euro later dit jaar te kunnen nemen. In Europa is nog niet eerder een waste-to-chemistryinstallatie gebouwd wat dat betreft krijgt Nederland de primeur. Er worden welk vaker installaties gebouwd waarmee afval kan worden gerecycled maar deze unieke installatie kan ook afval recyclen dat verder niet recyclebaar is. het afval wat niet recyclebaar is zal worden verwerkt tot methanol door de waste-to-chemistryinstallatie.

Methanol

Methanol is een belangrijke grondstof voor een groot aantal producten. Zo wordt deze stof gebruikt als duurzame transportbrandstof. Door methanol uit afval te winnen hoeft het afval niet te worden verbrand dat zorgt er voor dat er niet alleen een grondstof wordt gewonnen maar ook dat de CO2 emissie wordt gereduceerd. Daardoor is de installatie en het gebruik van de waste-to-chemistryinstallatie een kilmaatverantwoorde beslissing.