Coca-Cola wil voor elke frisdrankverpakking een plasticfles recyclen in 2030

Coca-Cola maakt werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf wil een bijdrage leveren aan klimaatneutraal en CO2 neutraal werken en heeft hiervoor een ambitie genoemd. Deze ambitie is gericht op het beperken van het gebruik van nieuwe grondstoffen voor de plastic flessen die ze produceert. Zo wil Coca-Cola in 2030 voor elke frisdrankverpakking die het bedrijf produceert en inzamelt een fles recyclen en weer opnieuw als verpakking op de markt zetten. Deze ambitie houdt verband met het streven naar een circulaire economie.

World Without Waste
De hiervoor genoemde ambitie werd door Coca-Cola bekendgemaakt in het kader van een internationaal duurzaamheidinitiatief. Dit duurzaamheidsinitiatief heeft de naam ‘World Without Waste’. Verschillende bedrijven werken aan dit initiatief mee en willen werken aan een klimaatneutrale productie door te streven naar het beperken van afval en het realiseren van een circulaire economie. Uiteraard zullen bedrijven hiervoor investeringen moeten doen. Wat Coca-Cola op dit gebied investeert werd echter niet bekend door The Wallstreet Journal. Coca-cola wil hierover vooralsnog geen uitspraken doen.

Wereld zonder afval
World Without Waste is een Engelse benaming dat in het Nederlands vertaald wordt met een wereld zonder afval. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat er geen afval moet bestaan in de toekomst. Uiteraard zullen er altijd verpakkingsmaterialen en andere materialen in de wereld aanwezig zijn. Deze materialen die nu nog afval worden genoemd zullen in de toekomst worden beschouwd als grondstoffen om weer nieuwe producten en verpakkingen te produceren. Volgens Coca-Cola topman James Quincey zijn consumenten over de hele wereld betrokken bij het welzijn van de planeet aarde. Deze consumenten zouden ook leiderschap verwachten van bedrijven zodat een wereld zonder afval mogelijk wordt.

Honderd procent recyclebare verpakkingen
Het recyclen van plastic verpakkingen is in de praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt. De samenstelling van plastic verpakkingen verschilt namelijk onderling sterk. Dat maakt dat men niet eenvoudig plastic flessen kan omsmelten tot nieuwe plastic verpakkingen. Coca-Cola wil dat haar verpakkingen in de toekomst 100 procent recyclebaar zijn. Daarbij wil het bedrijf de hoeveelheid plastic in haar flessen reduceren. In 2011 had Coca-Cola als eerste frisdrankenproducent in Nederland een recyclebare PET-fles op de markt geïntroduceerd die deels is gemaakt van planten. Het bedrijf blijft op dit gebied werken aan innovaties zodat een circulaire economie in de toekomst echt mogelijk kan worden.