Nieuw Europees plan voor plastic recyclen in 2018

Europa wil stappen zetten om richting een circulaire economie te komen. Een circulaire economie streeft naar het hergebruiken van (verpakkings)materialen en als dat niet mogelijk is wordt de nadruk gelegd op het recyclen van afval. Komende woensdag zal de Europese Commissie met een plan komen om het recyclen van plastics in Europa aantrekkelijker te maken. Momenteel is het recyclen van plastics een probleem. Er zijn wel 250 verschillende soorten plasticsamenstellingen en de meeste recyclingbedrijven kunnen slechts 4 soorten plastic goed scheiden. Daarom wordt veel plastic afval niet hergebruikt of gerecycled in Europa maar juist getransporteerd naar China. Dat land heeft overigens langzaam maar zeker genoeg van het buitenlandse afval en gaat nu haar eigen afval beter recyclen.

Research & development
Eurocommissaris Frans Timmermans geeft aan dat er waarschijnlijk geld vanuit Europa beschikbaar zal komen voor research & development op het gebied van recyclebare plastics. Er moet nog veel ontwikkeld en ontworpen worden maar ook bij consumenten moet er een omslag in het denken plaatsvinden. Volgens Timmermans is er een bewustwordingscampagne nodig. Mensen moeten weten dat bepaalde gekleurde plastic flessen minder milieubewust zijn. De meeste mensen kiezen namelijk liever voor CO2 neutrale producten of klimaatneutrale producten als ze de keuze hebben.

Circulaire economie
Wanneer consumenten goed weten welke producten een milieubewust verpakkingsmateriaal hebben zullen ze daar sneller voor kiezen en worden fabrikanten meer gestimuleerd om dergelijke verpakkingsmaterialen te gebruiken. Het is echter moeilijk om vanuit de overheid fabrikanten te verplichten om bepaalde plastics te gebruiken voor verpakkingsmaterialen. Toch is het wel de overheid die wil dat Nederland een circulaire economie wordt.