Circulaire afvalverwerking zichtbaarder in Nederland in 2017

Recyclen van afval wordt in Nederland steeds meer gedaan. Zowel bedrijven als consumenten leveren afval steeds vaker gescheiden in. Oud papier en glasafval wordt steeds vaker gerecycled door Nederlandse bedrijven. Plastic afval wordt nog weinig gescheiden ingeleverd. Sommige gemeenten zijn hier wel mee bezig. Ook bepaalde bedrijven hebben aandacht voor het gescheiden inleveren van plastic afval. In ieder geval is er meer aandacht bij overheden en instanties voor het probleem van plastic afval.

Afvalverwerking Coca-Cola
Toonaangevende merken zoals Coca-Cola zijn vooruitstrevend op het gebied van recyclen van petflessen. Yvonne Leenaars, directeur van onderzoeksbureau voor huishoudelijke afvalverwerking Eureco geeft aan dat Coca-Cola een voorbeeld is in de markt op het gebied van plastic. Het frisdrankmerk heeft in Groot-Brittannië en Europa de doelstelling om voor haar flessen 40 procent gerecycled plastic te gebruiken in 2020. De meningen over deze doelstelling zijn verdeeld. Sommige mensen vinden dit een hele belangrijke stap aldus Leenaars terwijl anderen vinden dat het effect van deze stap niet groot genoeg is.

Afvalverwerking
Afgelopen jaar is de circulaire economie meerdere malen in het nieuws benoemd. Veel bedrijven en organisaties vinden het recyclen en hergebruiken van afval een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toch is het aanpakken van afval niet zo eenvoudig als het lijkt. Afval is uit verschillende materialen en grondstoffen opgebouwd. Dat zorgt er voor dat het scheiden van afval vaak complex en tijdrovend is. Sommige afvalverwerkers geven aan dat ze speciale machines en systemen hebben om afval te scheiden. Dat roept weer de vraag op of het scheiden van afval in verschillende containers nog wel noodzakelijk is.

Afval scheiden
Sommige mensen weten zo langzamerhand ook niet meer wel afval in welke ‘bak’ gegooid moet worden. Moet een geplastificeerd yoghurtpak nu bij oud papier, bij plastic afval of bij overig huisvuil? Voorlichting op het gebied van afvalscheiding en hergebruik van afval is van groot belang. Pas als iedereen doelgericht in dit proces meewerkt word Nederland pas echt een circulaire economie.