Agenda New Energie Coalition in Groningen wordt door grote gasbedrijven bepaald in 2020

De onderzoeksagenda van de New Energie Coalition in Groningen wordt voor een groot deel bepaald door grote bedrijven in de gasindustrie. De New Energie Coalition in Groningen is een miljoeneninitiatief die vooral gericht is op het onderzoek naar duurzame energie. De door aardgasproblematiek geplaagde provincie Groningen zou graag meer willen investeren in duurzame energiewinning. Daarvoor moet veel onderzoek worden uitgevoerd.

Tussen 2018 en 2020 is een totale subsidiepot beschikbaar gesteld van 100 miljoen euro. De New Energy Coalition (NEC) is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de drie noordelijke provincies en het bedrijfsleven. Ondanks deze brede samenstelling is het bestuur van de NEC grotendeels bezet door managers die afkomstig zijn uit bedrijven uit de petrochemie en gaswinning. Het gaat hierbij om vertegenwoordigers van de NAM, GasTerra en de Gasunie.

Door deze samenstelling is men bang dat de onderzoeksagenda grotendeels wordt bepaald door bedrijven die een link hebben naar de gaswinning en de gasproductie. De kans is groot dat daardoor geen effectieve duurzame oplossingen worden bedacht maar dat de focus wordt gelegd op CO2-oplsag en aardgas. Juist deze aspecten zijn volgens de natuur- en milieuorganisaties geen effectieve oplossingen in de energieproblematiek. Bovendien dragen ze niet bij aan een duurzame energietransitie.

Ook waterstof wordt genoemd als een oplossing in de energietransitie. Waterstof kan echter doormiddel van elektriciteit uit water worden gehaald om tot duurzame waterstof te komen. Er is echter ook een mogelijkheid om waterstof uit aardgas te halen. Dat is veel minder duurzaam omdat men dan van aardgas afhankelijk blijft. Juist dat is echter wat de gasbedrijven willen. Er is dus duidelijk sprake van belangenverstrengeling. Dat staat een objectief onderzoek in de weg.