Er wordt te veel zonne-energie opgewekt in Groningen in 2016?

In de provincie Groningen worden veel zonnepanelen op woningen geplaatst. Daardoor wordt veel hernieuwbare energie door Groningse huishoudens opgewekt. Er wordt zelfs zoveel zonne-energie opgewekt dat er een teveel aan opgewekte stroom wordt teruggeleverd aan het energienet. Hierdoor raakt het systeem overbelast en slaan soms zelfs de stoppen door. In het Groningse gebied waar de aardbevingen hebben plaatsgevonden is het aantal zonnepanelen op daken gestegen met ongeveer dertig procent.

Meer zonnepanelen
De toename van het aantal zonnepanelen komt doordat de bewoners in het aardbevingsgebied een financiële bijdrage van de NAM hebben ontvangen. Woningen die aantoonbaar beschadigd waren door de aardbevingen werden door de NAM gecompenseerd. De eigenaren van deze woningen ontvingen een bedrag van 4000 euro. Dit bedrag kon worden geïnvesteerd in zonnepanelen of aan andere installaties die gebruikt kunnen worden om hernieuwbare energie op te weken of energie te besparen.

Technische problemen
De problemen met de terug levering van elektrische energie ontstaan vooral wanneer de zon behoorlijk schijnt. Als de zonnepanelen elektrische energie terug willen leveren op het openbare elektriciteitsnet dan loop de netspanning tijdelijk op. Daardoor worden de installaties uitgeschakeld. Dit is een zeer ongewenste gang van zaken. De bezitters van zonnepanelen krijgen daardoor namelijk geen geld en de productie van groene energie komt tijdelijk stil te liggen. In de Volkskrant heeft netbeheerder Enexis bekend gemaakt dat de problemen inmiddels opgelost zijn. Enexis is de netbeheerder van het noorden van Nederland. Ondanks de bewering van Enexis beweerd Rolf van der Tuuk van installatiebedrijf Vaatstra in Bedum dat er nog steeds problemen zijn op het elektriciteitsnet.

Installatiebedrijven
Volgens het installatiebedrijf staat er regelmatig een te hoge elektrische spanning op het elektriciteitsnet. Daardoor worden de omvormers van zonne-installaties automatisch uitgeschakeld. Als de zon langdurig schijnt en er veel zonne-energie wordt opgewekt kunnen de omvormers regelmatig worden uitgeschakeld. Volgens het installatiebedrijf kunnen de omvormers per dag wel honderden keren worden uitgeschakeld. Het installatiebedrijf wordt dan gebeld met klachten dat de installatie niet goed functioneert. Bij nader onderzoek door de installatiemonteur blijkt dan dat het netwerk het elektrische vermogen niet aan kan dat door de zonnepanelen wordt opgewekt. Daar kan de installateur echter weinig aan doen.

Volgens het installatiebedrijf hebben netbeheerders dit probleem niet zien aankomen. Desondanks zijn netbeheerders wel de enige instanties die het probleem effectief kunnen oplossen. Netbeheerders kunnen bijvoorbeeld de capaciteit van hun netwerk uitbreiden om het probleem op te lossen. De installatiebedrijven in Groningen profiteren van de compensatie die door de NAM aan de Groningers wordt verstrekt. Vanwege deze compensatie worden meer zonnepanelen geplaatst op daken en dat zorgt voor meer drukte bij installatiebedrijven. Ook het installatiebedrijf in Bedum heeft dit gemerkt. De heer Van der Tuuk merkt op: “We hebben vorig jaar zo’n zeshonderd sets zonnepanelen geïnstalleerd. Zonder die compensatie van de NAM waren dat er hooguit honderd geweest.”

Reactie van Technisch Werken
Het is wel interessant dat de NAM in feite nu het opwekken van duurzame energie stimuleert. De NAM is een organisatie die zich vooral bezig houdt met het opwekken van olie en gas uit de Nederlandse aardbodem. Daarom is de NAM niet de eerste organisatie waar je aan denkt als je het over duurzame energie hebt. Toch is het mooi dat de compensatie van de NAM voor verduurzaming wordt gebruikt. De netbeheerders moeten echter worden gedwongen om er voor te zorgen dat het elektriciteitsnet de capaciteit aan kan. Als dat namelijk niet gebeurd dan werkt het hele principe niet. Dan wordt het opwekken van duurzame energie niet aantrekkelijk.