ACM: contractbreuk energiebedrijven is verboden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangegeven dat energiebedrijven niet zomaar mogen stoppen met het leveren van gas en stroom aan consumenten met wie de desbetreffende bedrijven een vast energiecontract hebben gesloten. Deze waarschuwing is nodig omdat de ACM verschillende berichten heeft gekregen dat er een energieleverancier is die zijn afnemers onder druk zet om akkoord te gaan met een tariefverhoging ten opzichte van het tarief dat contractueel is vastgelegd. Als consumenten en andere afnemers hier niet mee akkoord zouden gaan krijgen ze te horen dat de levering van energie mogelijk wordt stopgezet.

Door de sterke prijsstijgingen van zowel aardgas als elektrische stroom moeten energieleveranciers veel meer geld betalen voor de inkoop van energie. De variabele tarieven voor gas en stroom gaan daarom ook omhoog. De consumenten met een contract met energieleveranciers zitten echter goed. Zij weten dat ze tegen een verhoudingsgewijs lage prijs energie kunnen afnemen. Dat is gunstig voor de consumenten die een dergelijk contract hebben afgesloten maar minder gunstig voor de energieleveranciers.

Een aantal van deze energieleveranciers wil daarom consumenten dwingen om alsnog een hoger tarief te betalen. Daarbij worden ook dreigementen geuit. Als consumenten bijvoorbeeld niet akkoord zouden gaan met de verhogingen dan zouden ze vervolgens te maken krijgen met een stopzetting van de energielevering in de komende koude maanden. Consumenten kunnen door deze dreigementen uit angst besluiten om toch akkoord te gaan met de tariefverhogingen.

De ACM geeft aan dat dergelijke praktijken niet mogen. Als een energieaanbieder dergelijke dreigementen ten uitvoer brengt moet deze een dwangsom betalen van 15.000 euro per week als het energiebedrijf de energielevering stopzet. Deze dwangsom kan volgens de ACM oplopen tot een maximaal bedrag van 45.000 euro. Vooralsnog lijkt het er op dat er slechts 1 energiebedrijf is dat een dergelijke waarschuwing heeft gekregen. Het is echter onduidelijk welk energiebedrijf dat is.