ACM geeft voorwaardelijk boete aan energiebedrijven in 2018 vanwege onduidelijke facturen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) dringt er bij energieleveranciers op aan om duidelijke energierekeningen te versturen aan klanten. Een aantal energieleveranciers heeft echter volgens de ACM onvoldoende gehoor gegeven aan deze oproep. Daarom legt de ACM de energieleveranciers Fenor en Robin Energie voorwaardelijke boetes op. deze energieleveranciers zouden nog altijd onduidelijke energierekeningen versturen naar hun klanten.

Op donderdag 11 januari 2018 werd door de ACM gemeld dat de genoemde energieleveranciers facturen hebben verstuurd waarin de genoemde tarieven niet duidelijk waren gekoppeld aan de periode waarin de energie is verbruikt. De energieleveranciers moeten hun facturen transparanter maken. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Voor elke dag dat de energieleveranciers Fenor en Robin Energie na 2 februari 2018 niet aan de regels voldoen, moeten de bedrijven een dwangsom van 1.000 euro betalen. Dit bedrag kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro.

Er moeten verschillende wijzigingen worden doorgevoerd. Zo moeten de energieleveranciers de  tarieven die tussentijds zijn aangepast afzonderlijk op de energierekening noteren. Deze bedragen mogen niet als gemiddelde over een bepaalde periode op de factuur vermeld worden. Klanten moeten kunnen herleiden of de in rekening gebrachte tarieven kloppen met de bedragen die in het contact zijn afgesproken. Wanneer er prijswijzigingen zijn doorgevoerd moet de klant dit ook goed kunnen narekenen. Verder moeten dezelfde eenheden worden gehanteerd zodat klanten bedragen en periodes kunnen vergelijken. Klanten die eerst maandbedragen gefactureerd kregen moeten niet vervolgens kwartaalbedragen of bedragen per dag op de factuur kunnen krijgen. Dat maakt de controle lastiger. De ACM geeft aan dat de consument het recht heeft op een energierekening die hij begrijpt en kan controleren.