ABU en NBBU uitzendbureaus voeren effectief antidiscriminatiebeleid in 2019

Discriminatie in de uitzendbranche heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanuit de overheid. Uitzendbureaus zijn tussenpersonen tussen werkzoekenden en bedrijven die graag personeel willen inlenen. De bedrijven die personeel inlenen worden ook wel opdrachtgevers of inleners genoemd. Deze inleners geven de selectiecriteria aan uitzendorganisaties door voor het werven van personeel. Veel selectiecriteria zijn legitiem. Daarbij kun je denken aan eisen betrekking tot opleiding achtergrond en werkervaring. Er zijn echter ook selectiecriteria die niet mogen worden gehanteerd bijvoorbeeld op het gebied van geslacht, leeftijd of etnische achtergrond. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek gedaan naar uitzendorganisaties op het gebied van discriminerende selectiecriteria.

Hieruit kwam naar voren dat veertig procent van de uitzendorganisaties bereid is om mee te gaan met de discriminerende wensen van hun opdrachtgevers. Dit percentage ligt echter veel lager bij uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de ABU en NBBU. Van de ABU uitzendorganisaties die zijn benaderd door het onderzoeksbureau in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging 13 procent mee met discriminerende verzoeken van de NBBU uitzendorganisaties was dit 26 procent. Deze percentages liggen veel lager dan de uitzendbureaus die niet bij deze brancheorganisaties zijn aangesloten. Dit heeft voornamelijk te maken met het effectieve antidiscriminatiebeleid dat de brancheorganisaties van uitzendbureaus hanteren.