Aantal zzp’ers nam toe sinds de coronacrisis tot 1,24 miljoen zelfstandigen in 2023

Het aantal zelfstandigen zonder personeel neemt toe in Nederland. Sinds de coronacrisis neemt het aantal mensen dat er voor kiest om zelfstandige te worden toe. Door de coronacrisis zijn veel mensen bewust geworden van de werkdruk en de spanningen en verplichtingen op de werkvloer. Mensen willen meer vrijheid hebben en werk en privé beter op elkaar kunnen afstemmen. Een flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt toe. De overheid en veel vakbonden zijn echter met name gericht op vaste dienstverbanden. Het vaste contract moet de standaard worden volgens vakbonden en de overheid. Het lijkt er echter op dat deze traditionele opvatting over de arbeidsmarkt niet door werknemers wordt onderschreven.

De behoefte aan meer flexibiliteit neemt vooral toe in sectoren waar het heel druk is. Hierbij kun je denken aan de zorg. Ook in de bouw en techniek zijn veel zzp’ers actief. Vooral nu de handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid door de overheid vrijwel compleet wordt losgelaten kunnen zzp’ers een grote mate van vrijheid ervaren. Ze kunnen vrijwel overal worden ingezet zonder dat ze zich hoeven zorgen te maken dat ze in schijnzelfstandige constructies belanden die door de overheid worden aangepakt.

Zzp’ers hebben bovendien ook financiële redenen om als zelfstandige te werken. Ze kunnen vooral in periodes van schaarste op de arbeidsmarkt veel hogere tarieven vragen. In Nederland zijn in 2023 in totaal meer dan 1,24 miljoen zelfstandigen. Voor de pandemie waren dat nog 1 miljoen. Het aantal zzp’ers zal de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen omdat de overheid pas vanaf 1 januari 2025 maatregelen gaat nemen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.