Aantal werkende Europeanen op hoogste niveau in 2016 sinds afgelopen jaren

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Europa. Het aantal mensen dat in Europa werkt neemt oe. In het eerste kwartaal van 2016 nam het aantal Europeanen met een baan iets toe ten opzichte van het de periode daarvoor. Dit werd dinsdag 14 juni 2016 bekend gemaakt door statistiekbureau Eurostat. Het aantal werkenden in Europa is vanaf de tweede helft van 2008 niet meer zo hoog geweest. De werkgelegenheid nam in heel Europa toe, zowel in de eurozone als in het gedeelte van Europa waar niet met de euro wordt betaald. De totale toename in werkende Europeanen was 0,3 procent ten opzichte van de periode voor het eerste kwartaal. Op jaarbasis nam het aantal werkenden toe met 1,4 procent.

Het totale aantal werkende Europeanen kwam volgens Eurostat ongeveer op 231,3 miljoen mannen en vrouwen in de EU. Hiervan hadden 152,6 miljoen werk in de eurozone. Ten opzichte van de andere Europese landen deed Nederland het niet heel goed. Op kwartaalbasis nam de werkgelegenheid in Nederland juist 0,1 procent af. Dit was ook het geval bij Griekenland en Letland. Polen scoorde het slechtste, in dat land was er sprake van een daling van 0,5 procent. Met het land Tsjechië ging het in kwartaal één van 2016 het allerbeste op het gebied van aantal werkenden. In dat land nam het aantal werkenden toe met 1,5 procent.

Reactie van Technisch Werken
De cijfers over de werkgelegenheid in Europa zijn hoopgevend. Desondanks zijn de cijfers niet veelzeggend. Men moet kijken naar de langere termijn. Kortom men moet meerdere kwartalen met elkaar vergelijken om een structurele tendens te zien. Die structurele tendens geeft pas echt een goed beeld over de afgelopen periode. Men kan namelijk op basis van deze cijfers ook conclusies trekken over de weersomstandigheden die een invloed hebben op de werkgelegenheid. Sommige werkzaamheden zijn seizoensgebonden waardoor en schommelingen ontstaan in de werkgelegenheid zonder dat er echt sprake is van een structurele tendens.