Aantal banen in Nederland met 125.000 afgenomen tijdens coronacrisis in 2020

Door de coronacrisis is de werkgelegenheid in Nederland afgenomen. In totaal zijn er naar schatting van het UWV 125.000 banen verdwenen. Dat is volgens de uitkeringsinstantie vooral het gevolg van de coronamaatregelen die er voor hebben gezorgd dat er minder werk in de horeca en de zakelijke dienstverlening was. In die sectoren nam de krimp in banen het sterkste toe. In de periode tussen februari en juli nam het aantal banen af met 1,5 procent. Het aantal WW-uitkeringen steeg door deze ontwikkeling m et 16 procent.

Volgens het UWV hebben mensen met een flexibel contract veel te maken gekregen met ontslagen. Door de krimp in werkgelegenheid hebben flexwerkers het moeilijk. De meeste bedrijven kiezen er namelijk voor om hun flexibele schil in te krimpen als er minder werk is. De flexibele schil bij bedrijven bestaat over het algemeen uit uitzendkrachten, oproepkrachten en mensen met een tijdelijk contract. Juist deze groepen zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis zijn verschillende flexwerkers op de arbeidsmarkt beschikbaar gekomen. De kans op een nieuwe baan neemt echter wel toe naarmate de coronacrisis over haar hoogtepunt heen is gekomen.