Aantal startende ondernemers in juni 2021 op niveau van voor de coronacrisis

In Nederland neemt het aantal startende ondernemers toe. Tijdens de coronacrisis was er sprake van een afname in het aantal startende bedrijven. In juni 2021 is het aantal startende ondernemers in Nederland weer op het niveau van voor de coronacrisis beland. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Kamer van Koophandel (KVK). Op 1 juli waren er in Nederland in totaal ruim 2,1 miljoen bedrijven actief. In juni lag het aantal ondernemers dat een bedrijf ging starten ongeveer 9 procent hoger in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

Vanaf de maand maart in 2021 is er volgens de KVK sprake geweest van een voortdurende stijging in het aantal startende ondernemers in Nederland. De KVK gaf daarnaast aan dat er vooral in de gezondheidszorg meer startende bedrijven zijn. In de maand juni zou het gaan om 2.215 beginnende ondernemers in de gezondheidszorg. Daarnaast is ook de thuiszorg is een populaire sector om een bedrijf in te beginnen in 2021. Deze laatste sector zou bezig zijn aan een inhaalslag.